شبهات قرآن حکمت الهی است و جز از طریق ائمه معصومین نمی توان از پیش خود فتوا داد


این که بعضی از امور که شرع آنها را نهی کرده قبح آنها مشخص است ، پس عقل به قبح و بد بودن آنها حکم می کند ، اما بسیاری از امور خوب و بدشان در ظاهر مشخحص نشده ، پس نیاز است که از حقایق این اشیاء برای شناخت خوب از بد آنها اطلاع پیدا کنیم.و حقایق اشیاء را کسی جز خالق آنها نمی داند ، و آن کس که خداوند می خواد اطلاع یابند ، غیر از این اموری وجود دارد که ما با ابزار عقل و به دلیل قبح ظاهری آنها در اثر التزام ما به قواعد اجتماعی خود ساخته و رسومات و دیگر امور با آنها مخالفیم و این امور را مردم از مهمترین نوامیس نزد خداوند بدانیم ولی ما اطلاعی از حقیقت آنها نداریم. و حرام است آنها را باطل نمایم . حق تعالی می فرماید :

– چه بسا چیزی را خوب نمی دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار می دهد (19 النساء
و نیز حق تعالی فرمودند :

– بر شما کارزار واجب شده است در حالی که برای شما ناگوار است و بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می دارید و آن برای شما بد است و خدا وی مداند و شما نمی دانید (216 بقره

در بعضی چیزها خوب و بد و ملایم و منافات وجود ، لکن یکی بر دیگری ارجح تر است . حق تعالی می فرماید :

– از تو درباره ی شراب و قمار می پرسند . بگو : در آن گناه بزرگی است و سودهایی در آن برای مردم هست ولی گناه آن بزرگتر از منفعتشان است) (219 بقره

اگر بگویم حسن و قبح دو مفهوم عقلی هستند و اگر بخواهیم این دو مفهوم را بر موجودات بیرون – مصداق دهیم – تطبیق دهیم کاری بس دشوار می باشد زیرا بعضی موجودات متشابه هستند

و حال این که در شبهات حکمت الهی است ، پس کسی که قرآن را نازل کرد توانایی این را دارد که همه ی آیات آنرا محکم – بامعنی واضح – بوجود آورد ، لکن خداوند متعال در قرآن آیات متشابهی قرار داد – بر جاهل آن متشابه است و بیشتر از یک وجه تفسیر و تاویل دارد – بنا به حکمت خداوند متعال . شاید خداوند دانا اجتیاج به معصومین (ص) را که تفسیر و تاویل متشابه را می داند قرار داده است

– رسول خدا (ص) فرمودند : امری که رشد آن مشخص شد از آن پیروی می شود و امری که نهی یا زیان آن مشخص شد از آن دوری کند و متشابهاتی که در حکمش به خدا و راخین در علم دانایان که آن را تفسیر کنند بر می گردد . (الحق المبین للفیض الکاشانی ص5

پس در این شبهات اشاره ای است به این که امت محتاج راسخین در علم است و آنها امامان (ع) بعد از پیامبر (ص) هستند و در زمان ما صاحب امر (ص) است ، و شاید آن کسی که در مورد شبهات فتوی می دهد ، این اصل مهم را نادیده گرفته و خود را بی نیاز از معصومین (ع)بداند ، و هنگامی که فتوی می دهد او به این موضوع اشاره می کند که مستغنی است و نیازی به معصوم ندارد.و عملا می گوید که هیچ احتیاجی به تو نداریم و به فضل قواعد عقلی توانستیم در مورد هر مساله فتوی دهیم ، و دیگر در هیچ مسئله توقفی نداریم ، و دیگر شبهه ای برای ما وجود ندارد ، و با توجه به این که تو را از دست دادیم اما امروزه به هیچ سختی و مشکلی در تحصیل حکم شرعی برخورد نکرده ایم

این بحث به طور کامل و بیشتر از این در کتاب توضیح داده شده که توصیه می کنم ادامه اش را حتما مطالعه فرمائید

(صفحات 28 و 29 کتاب فتنه گوساله – جلد دوم ، نوشته سید احمدالحسن ع ، وصی و فرستاده امام مهدی ع و حضرت عیسی ع)

دانلود این کتاب با حجم 1 مگابایت از این لینک 

Advertisements

چیزی پنهان تر از حق و آشکارتر از باطل

و علم کلام یا آمیخته شدن و گرایش علمای مسلمین در فلسفه ی یونانی ، میدان بسیار بزرگی از رقابت فرقه های مسلمان بوجود آورد تا بدانجا رسید که همدیگر را به کفر متهم کردند.و علمای هر فرقه ای در تاویل آیات قرآن پیشی گرفته ، و آنچه موافق هوای خودشان بود آن را با قواعد فلسفه یا عقیده ای که به آن داشتند همسان و هم ردیف کردند.پس خود را به عنوان ائمه ی کتاب قرآن قرار دادند و نه اینکه کتاب امام آنها باشد.و از کتاب پیشی گرفتند ، بعد از این که عترت را پشت سرگذاشتند گمراه شدند ، همچنین که امیرالمومنین می فرمایند :

– و بعد از من بر شما زمانی خواهد آمد که در آن هیچ چیزی پنهان تر از حق و آشکارتر از باطل و بیشتر از دروغ بستن بر خدا و رسولش نخواهد بود ، و در نزد اهل آن زمان متاعی بی ارزش تر از قرآن اگر تلاوت شود آنگونه که باید تلاوت شود ، نیست و پر مشتری تر از آن اگر تحریف شود نخواهی یافت و در سرزمینها چیزی نامأنوس تر از معروف (خوبی) و مأنوس تر از منکر (بدی) نخواهی یافت . حاملان کتاب ، کتاب را پشت سر خود انداختند و حافظان کتاب آن را فراموش کردند ، پس در آن زمان ، قرآن و اهلش طرد شده و کنار گذاشته می شوند و دو رفیق که در یک راه با هم هستند و هیچ پناهگاهی آنها را پناه نمی دهد پس در آن زمان قرآن و اهلش در میان مردم هستند ولی نه در بین تجمع و همراهشان ، زیرا که گمراهی و هدایت یکجا جمع نمی شوند ، مردم بر فرقه فرقه شدن و کنار گذاشتن جماعت با هم توافق کردند . گویی که آنها ائمه کتاب (قرآن) هستند نه اینکه کتاب ، امامشان باشد.پس در نزد آنها از (قرآن) جز اسمش چیزی باقی نخواهد ماند و از آن جز خط و حرکاتش را نمی شناسند ، و از قبل چه بلاهایی که بر سربندگان صالح خدا نیاوردند و راستگویان را متهم به دروغ کردند و برای کار خیر پاداش کار شر قرار دادند (نهج البلاغه ج2 ص 41)

و چه گمراهی ای از این بزرگتر که از وصیت رسول خدا (ص) در (حدیث ثقلین) مشهور اعراض نمودند که از آن پیشی گرفتند . (طبق احادیثی از اهل سنت و شیعه در معروف ترین کتبشان که در خود کتاب کاملا سندیات ذکر شده است)

در آن حال ، مسلمانان حق مبین و روشن را گم کردند و به دنبال کسانی که علم آنها جز زیان چیزی اضافه نمی کند ، رفتند.بعد از روی برگرداندن از آل پیامبر (ص) و رو آوردن به ادله ی عقلی و فلسفه ی یونانی یا علم کلام که به آن استناد و از آن مشتق شده اند اعتماد کردند ، با وجود اینکه در فلسفه ، سفسطه و اشتباهات و مجادلات زیادی وجود دارد. (قیل و قالی) که پایانی ندارد و بیشتر آن بیهوده و عبث است و نتیجه و ثمره ای علمی یا عملی در آن وجود ندارد.

و در حقیقت ما حق نداریم در حالی که در مادیات رشد کرده ایم و بسیاری از ما از عقل کامل بی بهره ایم و آنچه نزد ماست سایه آن است (عقل کامل انبیاء و اوصیاء هستند) ، که در مورد حی قیوم ، یعنی خداوند تبارک و تعالی جل شانه گفتگو کنیم مگر در محدوده ای که در قرآن و حدیث پیامبر (ص) و آل اطهار (ع) باشد.و آن درباره ی خداوند تعالی است و او چیزی نیست مگر این که وحی است که به او وحی می شود که در مورد این موضوع ملا صدرا (رح) در کتاب شواهد ربوبیه توضیح داده است.

و کسانی که ادعای حجج عقلی می کنند ، در حالی که خودشان دچار اختلاف هستند ، بدانند که اگر آنها به معنی واقعی عاقل بودند با همدیگر اختلاف نداشتند.زیرا عقل یکی است و آن : رسیدن فرزند آدم به آن است تا نفس خود را تعقل کند و پروردگارش را بشناسد و او عالم کلی است که در آن منافاتی وجود ندارد.

حق تعالی فرمود : – او کسی است که شما را از خاک آفرید، سپس از نطفه، سپس از علقه (خون بسته شده)، سپس شما را بصورت طفلی (از شکم مادر) بیرون می‌فرستد، بعد به مرحله کمال قوّت خود می‌رسید، و بعد از آن پیر می‌شوید و (در این میان) گروهی از شما پیش از رسیدن به این مرحله می‌میرند و در نهایت به سرآمد عمر خود می‌رسید؛ و شاید تعقّل کنید!

اما آنچه همه ی بنی آدم در آن مشترک هستند سایه ای از آن عقل است ، و یا نفس انسانی و نه عقل حقیقی . و این نفس در عالم ملکوت موجود است و آن بطور کامل عالم متنافیات است . همانند عالم شهادت ، و لیکن بدون ماده یا از آن مجرد شده است.
در مورد معنی آن ، حضرت مصطفی (ص) فرمودند :
– اگر شیاطین حول قلب ان آدم نمی چرخیدن جهت نگاه او ، رو به ملکوت آسمانها بود. (بحارالنوار ج56 ص 163 ، مستدرک سفینه البحار ج8 ص 572 ، العلم فی الکتاب والسنه ص120)

یعنی اگر انسان خود را برای رضای خداوند خالص کرد ، به ملکوت آسمانها نظر خواهد کرد.
و با توجه به این که جوهر و ذاتی که در نزد ماست تنها سایه ای از عقل است که انسان را قادر به ادراک زیادی از قوانین عالم ماده می سازد ، و شاید مقداری از عالم ملکوت را نیز درک کند.لکن قادر به شناخت عالم عقل نیست ، زیرا که آن بالای اوست ، مگر با رسیدن به آن.و به آن نمی رسد مگر بنده مخلص خداوند که ندای پروردگارش را لبیک گوید (اقبل – رو کردن به اقبال) . بعد از اینکه در عالم مادی رشد کرد و ادبار نمود .

– صفحات 38 تا 40 کتاب فتنه ی گوساله – جلد دوم ، نوشته ی سید احمدالحسن ع ، وصی و فرستاده امام مهدی ع و حضرت عیسی ع

لینک دانلود این کتاب با حجم 1 مگابایت

دعوت به مباهله سید احمدالحسن یمانی ع

سالها پیش سید احمدالحسن (ع) ایشان را دعوت به مناظره و حتی مباهله کرده است و بعد از گذشت چند سال و غیبت سید احمدالحسن (ع) ، آنها تقاضای مناظره دارند! مجموع کتب ایشان خود بسیاری از حقایق را آشکار می کند برای کسی که جویای حق است.

دانلود فایل دعوت به مباهله ایشان 

دانلود مجموع کتب ترجمه شده از ایشان (25 کتاب از حدود بیش از 40 کتاب) و انصار نزدیکشان

 

اثبات تصاویر دروغین انتساب داده شده به سید احمدالحسن ع

از عاشوراي سال 1428 هجري قمري يا ابتداي سال 2008 ميلادي همزمان با آغاز غيبت يماني (ع)، تمام انبوه فيلم‌ها و تصاوير موجود در كليه‌ي ادارات دولتي، دانشگاه، حوزه و نيز فيلم‌ها و تصاويري كه امام (ع) با انصار گرفته بودند، با وقوع يك معجزه‌ي عجيب، از بين رفته يا محو گشتند.

در بخش تاريخچه‌اي از جنايات حكومت عراق عليه انصار امام مهدي (ع) مطالبي را تقديم نموديم كه پس از آن تاريخ، غيبت يماني (ع) همانگونه كه اهل بيت (ع) وعده داده بودند، آغاز شد و از عاشوراي سال 1428 هجري قمري يا ابتداي سال 2008 ميلادي همزمان با آغاز غيبت يماني (ع)، تمام انبوه فيلم‌ها و تصاوير موجود در كليه ادارات دولتي، دانشگاه، حوزه و فيلم‌ها و تصاويري كه امام (ع) با انصار گرفته بودند، با وقوع يك معجزه‌ي عجيب، از بين رفته يا محو گشتند. براي بررسي ادعاي مخالفان در انتساب برخي از تصاوير و فيلم‌ها به يماني (ع)، بهتر است نگاهي اجمالي به حوادث بين ذي الحجه سال 1427 تا محرم 1428 داشته باشيم تا دليل اين همه تناقض در انتساب تصاوير مختلف به سيد يماني (ع) روشن شود.

در سال 2003 صدام سقوط كرد و پس از نا آرامي‌هاي داخلي در سال 2006 انتخابات عراق زير نظر مستقيم مقامات آمريكا انجام شد كه هيچكدام از انصار و پيروان احمدالحسن در آن شركت نكردند چرا كه آن را انتخابات طاغوت مي‌دانستند… در سال 1427 قمري يا ۲۰۰۷ميلادي، مجلس عالي نمايندگان عراق مركب از نمايندگان دولت جديد و مراجع، جلسه‌ي مهمي در رابطه با جريان احمدالحسن يماني برگزار كردند و نتيجه‌ي آن اين كه همه بر مقابله با موج شديد حركت يماني و حتي برخورد نظامي در صورت نياز تاكيد كردند

عمار حكيم فرزند عبدالعزيز حكيم در جلسه‌ي مجلس عالي نمايندگان عراق درسال ۲۰۰۷

بعد از چند روز، در سال 1427 ه.ق ، سپاه مراجع نجف و جيش مقتدي صدر  به همراه گروهي نقاب‌دار، به حسينه‌ها و دفاتر انصار احمدالحسن حمله برده و عده زيادي از انصار را دستگير و بازداشت كرده و به پلمپ، تخريب و آتش زدن حسينيه‌ها و دفاتر انصار يماني مبادرت نمودند . اين تخريبها و دستگيري‌هاي گسترده در حالي بود كه در آن زمان به رسانه‌ها اجازه تهيه هيچ گزارشي از اين اتفاقات تخريبي داده نمي‌شد… بعد از اين اقدامات، حادثه زركاء پيش آمد كه عده‌اي بي‌گناه توسط سپاه مراجع و جيش المهدي وابسته به مقتدي صدر با حمايت ارتش عراق و آمريكا، در منطقه‌اي در نزديكي كوفه را به زعم جمع شدن انصار در آنجا و گزارشهاي مشكوك از حضور يماني ع در بين آنها، از زمين و هوا مورد حمله نظامي شديد قرار دادند كه حتي شناسائي كشته شدگان به خاطر شدت حملات نظامي، ممكن نبود. پس از آن مشخص شد بر اساس اطلاعات غلط، سپاه مراجع و جيش المهدي به اين منطقه حمله كرده‌اند، و انصار در آن زمان در زندان بودند، پليس عراق براي رهائي  از اين رسوائي بزرگ، گرچه ابتدا سعي كرده بود كه اين حادثه را به انصار مرتبط كند، اما پس از مدت بسيار كوتاهي همانگونه شرح آن در اين لينك  آمده، حقيقت روشن شد و حكومت به عدم ارتباط انصار با اين موضوع اعتراف نمود.

تصاويري نيز از كشته شدگان در رسانه‌ها به نمايش در آمد كه پس از مدت كوتاهي مشخص شد، كه احمدالحسن ع بين كشته‌شدگان نبوده است. شخصي كه در تصوير مشاهده مي‌كنيد «عبدالزهره الكرعاوي» و از عمال ارتش بعث مي‌باشد كه خود پليس عراق ارتباط وي با جريان يماني رو مردود دانست

تمام اجساد به سردخانه نجف منتقل گشته و از همه آنها عكس و تصوير تهيه شد و به ناچار چند روز بعد مركز پليس استخبارات اعلام داشت كه احمد اسماعيل كاطع  ، ملقب به احمد الحسن (ع) در ميان كشته شدگان نيست!!
در روزهاي بعدي شبكه‌هاي مستقل خبري عربي مانند العربيه و الجزيره با تشكيل ميزگردها و دعوت از مقامات مختلف عراقي، پرده از حقيقت ماجرا برداشتند و حقيقت حوادث الزركاء، از اين اعترافات روشن شد. در ميزگردها و مناظرات تلويزيوني، پليس و دولت متوجه سوالات بيشماري از خبرنگاران بودند . آيا جريان يماني به واقع وجهه مسلحانه و نظامي هم دارا بوده است؟ آيا احمداسماعيل كاطع كشته شده يا توانسته جان سالم بدر برد؟
اين مناظرات و حرف‌هايي كه درآن زده مي‌شد سبب بوجود آمدن  تناقضات و سوالات بيشتري مي‌گشت و در نهايت پس از ميز گرد پاناروما در شبكه‌ي العربية، قرار شد فعلا چيزي از جريان يماني گفته نشود و صراحتاً مقامات عراقي مجبور به اعتراف عدم ارتباط جريان يماني با حوادث الزركاء شدند:

http://www.alarabiya.net/programs/2007/01/31/31236.html

پس از اين رسوايي، اما كار به اينجا ختم نشد و به زودي در رسانه‌ها اعلام گشت كه مراجع، فتواي قتل احمدالحسن ع را داده اند ولي هيچ اسمي از مرجعي برده نشد. كاملا مشخص بود كه اين يك زد و بند سياسي  بين دولتمردان عراق و مراجع است كه هدفي جز از بين بردن موج جريان احمدالحسن يماني و انصارش ندارند. بنابراين در محرم سال ۱۴۲۸حمله اي گسترده به انصار با برنامه‌ي قبلي صورت گرفت. عده‌ي بسيار زيادي دستگير و بيش از دويست تن از انصار به شهادت رسيدند. ابتدا اعلام گشت كه احمدالحسن به همراه تعداد زيادي از يارانش كشته شده‌اند. رسانه‌هاي عراق و در راس آنها خبرگزاري العراقيه اعلام داشت:
«نيروهاي پليس از يك توطئه پرده برداشته و جلوي يك كودتاي نافرجام را گرفته‌اند. احمد اسماعيل كاطع ، كه طراحي نقشه قتل مراجع بود و هدفش از بين بردن مراجع و بمب گزاري و تخريب در نجف و كربلا بوده كشته و تعداد زيادي از پيروانش نيز دستگير يا كشته شده‌اند.»

چند ماه بعد پليس عراق اعلام كرد كه او به امارات گريخته است. پليس امارات از استخبارات عراق تقاضاي عكسي كرد تا احمد اسماعيل كاطع را مورد پيگرد و تعقيب قرار دهد. ولي پليس عراق و رئيس استخبارات ژنرال ساعد احمد رومحي  در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد:
تصويري از احمد الحسن فعلاً موجود نيست و ما در صدد هستيم تصاوير واضح و مشخصي براي كشورهاي همسايه ارسال كنيم!!

آيا مي‌توان باور نمود شخصي كه بيش از ۳۵ سال در بصره زندگي و تحصيل مي‌كرده و نيز مدرك مهندسي عمران در دانشگاه بصره داشته حتي يك تصوير واضح نداشته باشد؟؟؟

پس از مدتي پليس امارات اعلام كرد هنوز هيچ تصوير و مشخصاتي در احمد اسماعيل كاطع توسط پليس عراق براي آنها ارسال نشده است. متن اين بيانيه تحت عنوان «الاعمال الاجرامية التي اقترفها الدجال مدعي المهدوية احمد الحسن» در تاريخ 21 ژانويه 2008 ميلادي در سايت‌هاي مختلفي قرار گرفت و پليس امارات در زير آن اين مهر را به جا گذاشت:

صورة غير موجودة (تصويري در پرونده وجود ندارد.)

پس از اين فضاحت آشكار، پليس عراق دست به شگرد تازه‌اي زد ولي اين بار موضوع  را رسانه‌اي نكردند بلكه ابتدا سعي كردند از طريق سايت‌ها و وبلاگ‌ها به عمليات ناجوانمردانه الزركاء ماهيت حقيقي بدهند. تصاويري از اشخاص گمنام و بدون هويت در وبلاگ‌ها قرار داده شد و ادعا كردند اين شخص همان احمداسماعيل كاطع مي‌باشد كه متواري شده و تجهيزات نظامي و مواد منفجره از منازل پيروانش كشف گرديده.

http://www.burathanews.com/news_article_34419.html

حال ببينيم تصوير فوق متعلق به چه كسي است؟؟!!

خاطر نشان مي‌كنيم در زماني كه حوادث الزركاء اتفاق افتاد احمدالحسن يماني (ع) حدود ۳۸ سال سن داشته است. با دقت در تصوير فوق متوجه مي‌شويد كه شخص مزبور در تصوير بايد سني حدود 50 سال داشته باشد.

اگر هم بخواهيم بپذيريم كه اين تصوير واقعي است اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا از شخص به اين مهمي فقط همين يك تصوير موجود است؟

اين شخص سيد حسن حمامي امام جماعت سابق حرم امير المؤمنين در نجف  است كه اكنون از انصار امام احمد الحسن (ع) مي‌باشد. تصوير وي در مهر ماه ۱۳۹۱ را مي‌توانيد در اين جا ملاحظه بفرماييد:

افتضاحي ديگر براي پليس عراق رقم خورده بود. اين بار دست به دامن مراجع شدند. آنها با ترفندي جديد يكي از عمال خود بنام فاضل المرسومي  كه عقل درست و حسابي هم نداشت تحريك كردند در كليپ‌هاي ساختگي سخنان احمدالحسن رو بازسازي كند. جالب اين جاست كه در اين كليپ‌ها، به جز صدايي از حاضران خبري از وجود حقيقي آنان نيست. و فقط نماي پشت سرشان نشان داده مي‌شود!!!

نمونه‌اي از اين كليپ‌ها را در اين جا مشاهده فرماييد. قضاوت نهايي با شماست:

با نگاه در دو تصوير فوق و مقايسه آن دو حتي يك كودك خردسال هم متوجه عدم شباهت اين دو تصوير مي‌شود.

بار ديگر ترفند تازه‌اي به كار گرفته شد و از تصاوير مجهول و فاقد هويت بهره بردند. تصوير زير «عمر فؤاد سعد» از رهبران القاعده مي‌باشد كه پس از حمله آمريكا به عراق ، به كشور يمن گريخت و طبق شواهد تاكنون هيچ خبري از وي در دست نيست

با اندك توجهي در تصوير بالا متوجه مي‌شويد كه تصوير سمت راست بر اساس تصوير سمت چپ ساخته و پرداخته شده است. به حلقه دور صورت در تصوير سمت راست دقت كنيد. كاملا مشخص است كه صورت رو در يك كادر زوم قرار داده اند .. حال به اين تصاوير دقت كنيد:

خود شما قضاوت كنيد آيا همه‌ي اين‌ تصاويز متعلق به يك شخص هستند..؟؟؟

بعضي سايت‌هاي فارسي داخل ايران، مغرضانه بر اين فضاحت دامن زدند. يكي از اين سايت‌ها با شعار «جز راست نبايد گفت» به نقد جريان يماني اقدام كرده و جالب اين جا است كه در صفحات خود تصاوير فوق رو قرار داده و ادعا مي‌كند اين تصاوير مربوط به احمدالحسن ع مي‌باشند. در آخر بر طبق نص قرآن كريم كه خداوند تكذيب كنندگان را رسوا خواهد كرد :

( بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ) ( يونس – 39)

بعد از روي ناداني و جهالت تصويري را  قرار مي‌دهد كه بر حقانيت شخصيت احمدالحسن يماني صحه مي‌گذارد.
http://ameri12.blogfa.com/post-416.aspx

شخصي كه در تصوير مشاهده مي‌كنيد شيخ عبدالعال سليمة، شاعر و محقق مصري الاصل و از انصار احمدالحسن يماني مي‌باشد. تصوير ديگر ايشان را مي‌توانيد مشاهده كنيد:

عبدالعال سليمة در سال 2009 به دعوت احمدالحسن يماني ايمان آورد. وي شخصي تحصيل كرده و با معلومات و شناخته شده در مصر بود. ايشان به دعوت انصار حاضر شد در سال 2010 مصادف با ماه رمضان 1431 در شبكه ماهواري “الصفا” مناظره‌اي با عدنان العرعور يكي از شيوخ مصر داشته باشد. فيلم يكي از قسمت‌هاي اين مناظره را مي‌توانيد از اين جا دريافت كنيد.

بعد از شكست در مناظره، شيخ عدنان العرعور ادعا كرد كه انصار، به عايشه فحش و ناسزا و تهمت روا داشته اند. ليكن فيلم‌هاي مناظره اين ادعا را رد مي‌كردند. چند روز بعد عدنان العرعور در همان شبكه ظاهر شد و ادعا كرد كه انصار، عايشه را فاحشه خطاب كرده‌اند و در مقام مفتي مصر از مردم در خواست كرد انصار را به قتل برسانند. چند روز بعد از آن ماموران پليس به منزل انصار در شرق مصر حمله برده و 4 نفر از آنان را بازداشت كردند. عبد السليما نيز جزو بازداشت شدگان بود.

در پرونده شماره 680 سال 2010 نزد دادگستري مصر دليلي بر اتهامات آنان پيدا نشد ليكن صفا الوعادي آزاد شد و براي بقيه متهمان 10 هزار پوند مصري جريمه قرار صادر گشت. شيخ صادق محمدي با پرداخت جريمه آزاد شد و ليكن باسم و عبدالسليما به علت نداشتن چنين وجهي تا سه ماه ديگر در زندان ماندند و بعد به سبب بحراني شدن اوضاع مصر هر دو بدون پرداخت جريمه آزاد گشتند… تا اين كه وقايع 25 ژانويه و اعتراضات مردم مصر اين موضوع را تحت شعاع قرار داد

 به ترتیب نام شخصیت عکس ها از سمت راست به چپ : صفا الوعادي ، شيخ صادق المحمدي  ، عدنان العرعور

 سرانجام در تاريخ يازدهم فوريه 2010 حكومت حسني مبارك در مصر سقوط كرد. دادگستري در حكومت جديد پرونده انصار را به دليل  نبودن مدارك اتهامي تاييد شده مختومه اعلام كرد و به ايشان اجازه داده شد آزادانه در مصر فعاليت مذهبي داشته و نيز مدرسه‌اي بنام «انصار احمدالحسن يماني» در قاهره برپا گشت. بعد از انقلاب مصر عدنان العرعور به اتهام همدستي با عمال مبارك به زندان و تبعيد محكوم شد و ليكن پس از مدت كوتاهي آزاد شد.

و الحمد لله وحده وحده وحده

آیا دسامبر 2012 پایان جهان خواهد بود؟

در این مقاله سعی خواهد شد بصورت اجمال این موضوع را مورد اشاره قرار دهیم. تحلیل ناسا درباره تغییرات کیهانی سال 2012 و نیز پیشگوئیهای ادیان آسمانی و اقوام باستانی از جمله “مایا” موضوعات مورد بحث خواهد بود.

در هشدار ناسا و آکادمی ملی علوم آمده است که میلیونها نفر در سال 2012 بدون برق و در نتیجه بدون غذا و دارو خواهند ماند و تمام یخچالها، تلفنهای همراه و ماهواره ها خاموش می شوند.

از ماه دسامبر فعالیت خورشید به آهستگی روبه افزایش می رود. نیروی مغناطیسی این ستاره هر 11 سال یکبار به نقطه ای می رسد که در آن پیک پدیده های فورانهای خورشیدی و پرتاب تاجهای خورشیدی بزرگ مشاهده می شود. این پدیده ها منجر به آزاد شدن میزان زیادی انرژی و تشعشعات می شود. این فورانها می تواند به زمین نیز برسد و منجر به ایجاد توفانهای ژئومغناطیسی زمین شود.
اتمسفر زمین می تواند از این برخوردها خود را مصون نگه دارد اما خسارات جدی را بر روی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی روی زمین وارد می کند.
در گزارش 132 صفحه ای ناسا و آکادمی ملی علوم آمده است: “انرژی برق کلید فناوری جامعه مدرن امروزی است و تمام زیرساختها و سرویسها به آن وابسته هستند. اگر توفان سال 1859 امروز اتفاق بیفتد به طور حتم خسارتهای اجتماعی و اقتصادی وسیعی برجای خواهد گذاشت.”

براساس گزارش نیوساینتیست، در سال 1989 شش میلیون نفر در کبک کانادا به مدت 9 ساعت به سبب یک توفان ژئومغناطیسی که 10 برابر ضعیف تر از توفان سال 1921 بود بدون برق ماندند. اگر حادثه ای مشابه آنچه که در سال 1921 رخ داد تکرار شود تعداد افراد بدون برق به 130 میلیون نفر افزایش خواهد یافت و تکرار حادثه ای مشابه سال 1859 که بسیار قویتر از توفان 1921 بود دو هزار میلیارد دلار خسارت وارد خواهد کرد.

این مسأله هر 26000 سال یک بار اتفاق می‌افتد و خورشید با به هم رسیدن کهکشان و مدار زمین در آسمان مواجه می‌شود. دانش امروز داستان‌های ملت‌های مایا و هندوهای آریزونا و فراعنه را به یک واقعیت علمی اخترشناسی تبدیل کرده است.

سال 2012 و پیشگوئیهای ادیان و اقوام باستانی

بسياري از مسيحيان بر اساس پيش بيني دانيال نبي در انجيل معتقدند که ظهور مهدي در تاريخ 2012 مي باشد .
سال 2012 تمام دنیا خاموش می شود
همچنین در حدیثی
ابوحمزه ثمالي گويد: از امام باقر عليه السلام پرسيدم: آيا آمدن سفياني حتمي است؟ فرمود: آري، ندا هم حتمي است، طلوع خورشيد از مغرب هم حتمي است… قيام مهدي آل محمد صلي الله عليه و اله هم حتمي است.(شيخ مفيد، الارشاد، ج 2، ص 371 و شيخ طوسي، الغيبه، ص 435).

نزال بن سبره گويد: اميرالمؤمنين عليه السلام خطبه اي خواند و فرمود: پيش از آن که مرا از دست بدهيد از من پرسش کنيد. صعصعه بن صوحان بلند شد و پرسيد: اي اميرمؤمنان! دجال چه زماني خواهد آمد؟ علي عليه السلام فرمود… براي اين موضوع نشانه هايي است… وقتي مردم نماز نخوانند و امانت را ضايع کنند و دروغ بگويند… سپس دابه الارض سر بر مي آورد و اين پس از طلوع خورشيد از مغرب خواهد بود. آن هنگام توبه برداشته مي شود، يعني نه توبه اي پذيرفته مي شود و نه عملي بالا مي رود و «هر کس تا آن زمان ايمان نياورده، ايمان آوردنش سودي ندارد»… (شيخ صدوق، کمال الدين، ص 552 و 554). الفتن (سنن داني)، ص 145).

سال 2012 و پیشگوئی قوم مایا


هر چند ملل متعددي سعي در پيش گويي تاريخ پايان جهان نموده اند اما تمدن ” مايا ” در امريکاي لاتين با رسم جداول رياضي و محاسبات فلکي دقيق و پيچيده اي تعداد زيادي از بلاياي آسماني و اتفاقات طبيعي و اموري از قبيل سيل و طوفان و خشکسالي را بطور دقيق پيش بيني و ثبت نموده است .

نکته قابل توجه در اين خصوص تنها حقايق زمين شناسي در اين خصوص نبوده بلکه تمدنهاي جهاني ديگري در اين عقيده مشترک هستند که سال 2012 سالي مصيبت بار براي جهان است .مثلا در آسيا در کتابهاي منجمين چيني آمده است که مدت “امپراطوري شانج ” که از سال 1766 قبل از ميلاد مسيح در چين حکومت مي کرده اند بمدت 3778 سال و تا پايان جهان ادامه خواهد داشت و اين تاريخ تقريبا مطابق با سال 2012 ميلادي مي باشد .

در فرانسه نيز بر اساس پيش گويي هاي نوستراداموس ” مستشار ملک شارل نهم ” آمده است که سيارات منظومه شمسي در پايان دو هزار سال دچار آشفتگي شده و پس از 12 سال بعد از آن يعني 2012 موجب ويراني و نابودي حيات خواهند شد. اين پيشگويي مجددا در سال 1980 در ژاپن قوت گرفت هنگامي که دانشمند رياضيدان ژاپني ” هايدو ايتاکاوا” بيان داشت که مجموعه سيارات منظومه شمسي در اگوست سال 2012 در يک پديده اي نادر همگي در يک خط در پشت خورشيد قرار خواهند گرفت و اين موضوع سبب تغييرات شديد جوي و آب و هوايي در کره زمين و پايان حيات بر روي آن خواهد شد .

در حاليکه قوم “مايا ” معتقد است که بشر در دوره هاي مساوي زماني پنج هزار ساله عمر مي کند ، همين نظريه را در تورات شاهد هستيم که معتقد است خلقت انسان از زمان پيدايش و بقاي آن بر روي زمين پنج هزار سال طول خواهد کشيد که انتهاي آن بر اساس تورات سال 2012 مي باشد . اين پيشگويي موافق بسياري از پيشگوييهاي مسيحي مي باشد که غالب آنها از کتب عهد عتيق و تورات برگرفته شده و بيشتر مسيحيان همانند ما مسلمانان اعتقاد به ظهور مهدي در اخر الزمان دارند.

زمانی که نقاشیهای ملت های گذشته و رمزهای آنها را مشاهده می کنیم، مفهوم حقیقی آنها را درک نمی کنیم و گمان می کنیم که آنها خرافات و افسانه است و حتی آنها را مسخره می کنیم.
اما طبق یک مقاله علمی که بر روی اینترنت منتشر شده است، روز 21 دسامبر سال 2012 میلادی یعنی 8ماه دیگر، دوره پنجم دنیا، آغاز خواهد شد. یعنی 8 ماه دیگر زمان پایان دوره بزرگ دوازدهم زمین و خورشید است که منجر به یک انقلاب مغناطیسی می شود و لرزشها و زلزله ها به یک امر عادی تبدیل می گردد.

تحقیقات جدید نشانگر این است که چرخش زمین بر عکس خواهد شد و خورشید از مغرب طلوع و در مشرق غروب خواهد کرد.
هندوهای آریزونا این تاریخ را به دلیل برخورد تعدادی از ستارگان در یک مدار ثبت کرده اند، زیرا این مسأله موجب به وجود آمدن تغییراتی در آب و هوا و حوادث طبیعی محیطی خواهد شد و آغاز مرحله پنجم انسانیت است.

پیشگوئی “ادگار کیسی”

کیسی همچنین از جمله ادمهایی بود که اعتقاد به میدان یک پارچه انرژی در اطراف زمین و یا جایی دیگر در کیهان و تاثیر ان روی انسان بود و معتقد بود که با سقوط این میدان زندگی بشر هم ساقط می شود
به نظر میرسد این بهترین ایده برای تغییر یک پارچه دنیا باشد گر چه کیسی هیچ گاه مستقیما به 2012 اشاره نکرده است اما توصیفات و خوانش های او گواه بر پایان در سال 2012 و اغاز دوباره دارد ولی شاید زندگی دوره ما اخرین دوره حیات باشد و کاملا از بین برود

عیسی (ع) با گنهکاران و باجگیران همنشین می شد تا ایشان را اصلاح نماید

آن عالمان خوشگذران و بی عمل با عیسی (ع) مواجه شدند که آنها را به بی اعتنایی به دنیا و پذیرا گشتن مصائب دعوت به سوی خدا (که قطعا به برخورد با طاغوتها و یارانشان که مانع دعوت به سوی الله بودند می انجامید) می خواند.

عیسی را چنان یافتند که ایشان را به پیروی از خود در آمادگی برای مرگ و تحمل قتل و مصیبت در راه خدا فرا می خواند.

عیسی (ع) با گنهکاران و باجگیران همنشین می شد تا ایشان را اصلاح نماید ، (( لذا عیسی (ع) نمیامده بود تا عالمان را عزت بخشد و به سلطه و اعتبارشان افزونی بخشد ، بلکه آمده بود تا به علم خود و بی رغبتی به دنیا رسوایشان سازد . پس عالمان بنی اسرائیل شروع کردند به بدگویی از وی و تهمت زدن به آن حضرت. ))

شاگردان آن حضرت به نزدش آمدند و می گفتند : (آیا می دانی که علمای یهود چون این گفتار تو را می شنوند آزرده و اندوهناک می گردند؟) آن حضرت پاسخ می فرمود : (رهایشان کنید! ایشان کورانی هستند پیشوای کورانی دیگر! و چون کوری عصاکش کور دگر شود هر دو با هم در چاه سقوط خواهند نمود) (انجیل متی : اصحاح 15 : 15-14)

و اینگونه جبهه باطل در مواجهه با عیسی (ع) بسیار گسترده بود و شامل علمای بنی اسرائیل و یهودیان – که فریب عالمان بی عمل را خورده بودند – و حاکم ستمگر پیلاطس و سپاهش می شد.
چه بسا برخی متحیر می شدند (و حق هم داشتند) اگر در می یافتند که دشمنی و عداوت عالمان بی عمل یهود با عیسی (ع) بیشتر از دشمنی پیلاطس ستمگر با آن حضرت بود.
به همین دلیل عیسی (ع) در مقابل همگان شروع به بیان انحرافات عالمان بی عمل نمود.

(صفحات 55 و 56 کتاب فتنه ی گوساله – جلد اول ، نوشته سید احمدالحسن یمانی ع ، وصی و فرستاده امام مهدی ع و حضرت عیسی ع )

لینک دانلود این کتاب : http://www.mediafire.com/?ctxrwhza5ylazqx

 

اگر دنیایشان را می پذیرفتی تو را دوست می داشتند و اگر از آن در می گذشتی از تو ایمن می شدند

و طلحه و عثمان و سعد و دیگران اموال بی شماری داشتند و اگر نگویم همه اموالشان باید بگویم بیشتر اموالشان از بیت المال مسلمین بود (هر که خواستار اطلاع بیشتر است باید به کتب تاریخ مراجعه کند)

اگر از ابوذر (رح) بپرسیم این همه درد و مصیبتی که در طول زندگی با آن مواجه بودی به خاطر چیست؟ خواهد گفت : حبیبم رسول خدا (ص) فرمود : ابوذر حق بگو! و من حق را آشکار ساختم و این امر دوستی برایم باقی نگذاشت!

خوشا به حالت ای ابوذر! زندان بان هایت خوار گشته اند و نتوانستند تو را بکشند بلکه تو ایشان را کشتی ، آنها مردگانی متحرک بودند اما تو تا امروز در قلب های اهل ایمان زنده ای و با مایی و برای هر انسان آزاده که در هر کجا خواهان مطالبه حقوق فقرا و مستمندان و بیچارگان است نمونه اعلی و الگوی کامل هستی و آنچه مولای موحدان علی بن ابی طالب (ع) به تو فرمود برایت کافی است : 

(ابوذر تو برای خدا خشمناک شدی پس به کسی که برایش خشمناک شده ای ، امیدوار باش ، این جماعت از تو بر دنیای خویش ترسیده اند و تو از ایشان بر دین خود هراسان شده ای ، پس دنیایشان را که از تو به خاطر آن ترسیدند به ایشان واگذار و به سوی دین خود که بر آن از ایشان ترسیده ای بگریز . آنها به آن چه از ایشان بازداشتی چقدر محتاجند و تو از آن چه از تو دریغ داشته اند چقدر بی نیازی! و فردای قیامت خواهی دانست که چه کسی سود کرده و که بر دیگری بیشتر حسد می ورزد ، اگر آسمان ها و زمین در به روی بنده ای ببندند و آن بنده تقوا پیشه کند ، خداوند برایش دری خواهد گشود . پس مونسی جز حق مگیر و جز از باطل مترس . اگر دنیایشان را می پذیرفتی تو را دوست می داشتند و اگر از آن در می گذشتی از تو ایمن می شدند) (نهج البلاغه : ج2 ص17)

صفحه ی 97 کتاب فتنه گوساله – جلد اول ، نوشته سید احمد الحسن یمانی ع ، وصی و فرستاده امام مهدی ع و حضرت عیسی ع)
لینک دانلود این کتاب : http://www.mediafire.com/?ctxrwhza5ylazqx

چرا مهر یمانی ع ، ستاره داوود است؟

رفع شبهه وارده بر مهر ستاره داوود ، سید احمدالحسن (ع) یمانی موعود :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا

یکی از علائم حقانیت یمانی آل محمد امام احمد الحسن (ع) مهر ایشان است که به شکل ستاره داوود (ع) است . این میراث انبیاء (ع) که در قرآن و احادیث ذکر شده است ارتباط خاصی با آخر الزمان و وصی و رسول امام مهدی (ع) دارد

علمای بی عمل با وجود شناخت مواریث انبیاء (ع) مانند ستاره داوود یا خاتم سلیمان و عصی موسی و مشابه اینها . مردم ناآگاه نیز بدون آگاهی به صاحب حق تهمت و از فقهاد فاسدشان پیروی می کنند

حال به یکی دیگر از ادله ی امام احمد یمانی (ع) می پردازیم

دستور استفاده از این ستاره و چگونگی رسم کردنش را خداوند سبحان به حضرت داوود (ع) آموخت . که ایشان (ع) آن را بر روی سپرش کشیده بود تا او را در جنگ ها حفظ کند

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ * أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
به درستی که ما به داود از فضل خود بخشيديم ، گفتيم ای كوهها! و ای پرندگان! با او هم آواز شويد . و آهن را برای او نرم كرديم * دستور داديم زره بساز، و در حلقه ها متناسب ساز . و عمل صالح بجا آوريد كه من به آنچه انجام می دهيد بينا هستم
سبأ:10-11

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ
و ساختن زره را به او تعليم داديم ، تا شما را در جنگهايتان حفظ كند . آیا شاکرید ؟
الأنبياء:80

تصویری که از این آیات بدست می آید : یک زره به همراه چند حلقه است . که اگر با هم ترکیب شوند ، یک ستاره ی شش ضلعی درون یک دایره است

زره از شش قسمت تشکیل شده است : گردن ، دو شانه ، دو لگن ، عورت که شش گوشه ی مثلث های درون هم را تشکیل می دهند

و چند حلقه که متناسب این زره باشد : یعنی یک ستاره شش گوش و چند دایره ، که البته دو دایره هستند که یکی درون و دیگری بیرون این ستاره ی شش گوش رسم می شوند

و این ستاره از حضرت داوود (ع) به حضرت سلیمان (ع) به ارث رسید

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ
و سلیمان از داوود به ارث برد
النمل:16

و سپس از انبیاء (ع) به اهل بیت (ع) رسید که آنها وارثان تمام پیامبران هستند

امام باقر (ع) فرمود : امیر المومنین (ع) شبی بعد از نماز عشا بیرون رفت و می فرمود : همهمه است همهمه ، و شبی تاریک است . امام بر شما خروج می کند ، در حالی که پیراهن آدم را پوشیده و خاتم سلیمان و عصای موسی (ع) در دستش است . اصول کافی ج 1 ص 231

امام صادق (ع) فرمود : هر کس در طلب گذشته است و می خواهد از خبری معرفت حاصل کند پس این حروف را در کف دستش بنویسد و سپس بخوابد . پس همانا که گروهی از ارواح نزد او بروند و از هر چه از آنها سوال کند به او جواب می دهند : بسم الله … سپس دو بار ستاره ی داوود (ع) را زیر آن بکشد . دار السلام الشیخ میرزا حسین النوری ج 3 ص 20

و تصویر ستاره شش گوش را در توضیح شکل ستاره داوود (ع) در کتابش آورده است

وشاء گوید : شخصی خدمت امام رضا (ع) رسید . پس امام رضا ع به او فرمود : چه شده است که تو زرد شده و رنگت پریده است ؟ عرض کرد : چهار روز است که تب به من فشار می آورد . پس امام رضا (ع) کاغذ و دواتی خواست و این متن را بر روی کاغذ نوشت : بسم الله الرحمن الرحیم ، باسم الله و بالله ابجد هوز حتی از فلان ابن فلان به اذن الله تعالی . سپس زیر آن نوشته هفت مرتبه با خاتم سلیمان (ع) مهر کرد و آن کاغذ را تا کرد … . مکارم الاخلاق الشیخ الطبرسی ص 401

شیخ طبرسی در حاشیه ی همین صفحه ذکر می کند که آن ستاره ی معروف داوود (ع) یعنی ستاره ی شش گوش است و عکس این ستاره ی شش گوش را نیز در کتابش کشیده است

حسین بن موسی بن جعفر گوید : در دست محمد بن علی الرضا (ع) ( یعنی امام جواد (ع) ) خاتمی از نقره و براق دیدم . پس به ایشان عرض کردم : کسی همچون شما چنین خاتمی در دست دارد : ایشان (ع) فرمود : این خاتم سلیمان بن داوود (ع) است . مستدرک الوسائل ج 3 ص 284

اما ارتباط ستاره داوود (ع) یا همان خاتم سلیمان (ع) به امام مهدی (ع) و وصی و رسول ایشان امام احمد یمانی (ع) در آخر الزمان و قیام قائم

امام علی (ع) در ذکر علامات آخر الزمان فرمود : … خروج دابة الارض از صفا که با او خاتم سلیمان بن داوود و عصای موسی (ع) است . کمال الدین ص 525

امام مهدی (ع) در جواب سوال ابن مازیار از ایشان (ع) درباره علامات خروج ایشان فرمود : در سال فلان و فلان دابه الارض بین صفا و مروه خروج کند در حالی که عصای موسی و خاتم سلیمان در نزد اوست ، مردم را به سمت محشر حرکت می دهد . الغیبة الطوسی ص 263

امیر المومنین در ذکر مهدی (ع) فرمود : … بلال در پنجاه ستاره ظاهر شود ، که آنها در آسمان نیستند . بلکه در سرزمینی بزرگ هستند (آمریکا و پرچمش) . لیکن ستاره ی بنی اسرائیل که در خطوطی در سپر رسم شده است همه آنها را می بلعد و از بین می برد . ماذا قال علی (ع) عن آخر الزمان ص 385

والحمد لله وحده وحده وحده
وصلی الله علی محمد وآل محمد الائمة والمهدیین وسلم تسلیما کثیرا
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

عالمان همه هلاک می شوند ، مگر اهل عمل

Image

از نبی اکرم (ص) روایت شده است : عالمان همه هلاک می شوند ، مگر اهل عمل (شرح رضی استرآبادی ج2 ص129 وعیوناخبارالرضا جلد2 ص253 

متاسفانه بسیارند کسانی که خود را عالم می دانند با اینکه حتی تفسیر دو سوره از قرآن کریم را (بر اساس آنچه اهل بیت (ص) رسیده) به درستی نمی دانند و از روایات معصومین (ع) جز اندکی محفوظات چیزی نخوانده اند و غالبا به برخی روایات فقهی اکتفا کرده اند با اینهمه معلوم نیست چرا خود را عالم می دانند؟ آیا با منطقی که ارسطو آن را چند هزار سال پیش وضع نموده و چه بسا در میان ملحدان کسانی باشند که منطق را از ما بهتر بلد باشند . با به واسطه مجادلات و اشکالات منطقی و مانند آن که هیچ ثمره علمی یا عملی ندارد و از خوشگذرای علی و ضایع نمودن وقت تجاوز نمی کند

آیا ما ار رسول الله (ص) نشنیده ایم که می فرماید : (از انسان در مورد عمرش سوال می شود که آن را در چه کاری صرف نموده) آیا خداوند متعال نمی فرماید : (و هنگامی که بخواهیم شهری و دیاری را هلاک کنیم،نخست،خوشگذران و ثروتمندان آنجا را زیاد می کنیم ، سپس هنگامی که به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند آنها را در هم می کوبیم ) سوره ی اسراء ، آیه ی 16

آنهایی که ساعتها در مساجد می نشینند و وقتشان را به جدال و گفتگوهای باطل می گذرانند و مساجد را پر می کنند از گفتارهایی که از حق و هدایت مطلوب خدا بسیار دور است ، باید بر حذر باشند!! ما از راه راست بسیار منحرف گشته ایم و به همین دلیل جالوتها بر ما مسلط گشته اند . رسول خدا (ص) فرمود : (برای امتم زمانی خواهد رسید که از قرآن جز ظاهری و از اسلام جز اسمی باقی نخواهد ماند ، مسلمان خوانده می شوند اما از آن بسیار دورند ، مسجدهایشان ظاهری باشکوه دارد اما بهره ای از هدایت ندارد ، فقیهان آن دوره بدترین فقیهانی هستند که آسمان بر ایشان سایه افکنده، فتنه از ایشان صادر می شود و به ایشان بازگشت می نماید (بحارالنوار ج52 ص190

این حدیث دلالت می کند بر اینکه مساجد هر چن مملو از جمعیت باشد از هدایت آل محمد (ص) خالی است.

آیا ما خود را عالم می دانیم با اینکه امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرده ایم؟ تا کار بد آنجا رسیده که مردم زشت را زیبا و زیبا را زشت می پندارند.وظیفه عالم اصلاح امت بسیار.خداوند می فرماید : (و قوم خود را انذار کنند) . نه یک نفر و دو
نفر را!

متاسفانه بسیارند کسانی که می گویند مردم دین را نمی خواهند اما این عده توجه ندارند که مردم در میان چکش و سندان گیر افتاده اند! طاغوتیان مانع از رسیدن اسلام اصیل به آنان می گردند و شمایان (عالمان بی عمل) نیز به بهانه تقیه خود را برای رساندن حقایق دین به مردم به زحمت نمی اندازید ،امام صادق (ع) می فرماید : (وقتی شما برای یاری ما خوانده می شوید تقیه در نزدتان از پدران و مادرانتان هم دوست داشتنی تر می شود) (یعنی دوست دارید تقیه کنید و خاموش باشید تا اینکه ما را یاری کنید

شاید درد بیشتر موارد برای جاهلان عذری وجود داشته باشد اما برای شما ای علمای اسلام چه عذری وجود دارد؟ امیرالمومنین (ع) می فرماید : (رسول الله ص همچون طبیبی بود که با داروهایش در حرکت بود) یعنی به دنیال مریض بود (به نهج البلاغه شرح ابن ابی الحدید ج7 ص 183 مراجعه کنید

 

لینک دانلود جلد اول این کتاب

لینک دانلود سایر کتب ترجمه شده به فارسی سید احمدالحسن یمانی (ع) (زمینه ساز ظهور امام مهدی ع و اولین مهدیین طبق وصیت پیامبر ص

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑