عیسی (ع) با گنهکاران و باجگیران همنشین می شد تا ایشان را اصلاح نماید

آن عالمان خوشگذران و بی عمل با عیسی (ع) مواجه شدند که آنها را به بی اعتنایی به دنیا و پذیرا گشتن مصائب دعوت به سوی خدا (که قطعا به برخورد با طاغوتها و یارانشان که مانع دعوت به سوی الله بودند می انجامید) می خواند.

عیسی را چنان یافتند که ایشان را به پیروی از خود در آمادگی برای مرگ و تحمل قتل و مصیبت در راه خدا فرا می خواند.

عیسی (ع) با گنهکاران و باجگیران همنشین می شد تا ایشان را اصلاح نماید ، (( لذا عیسی (ع) نمیامده بود تا عالمان را عزت بخشد و به سلطه و اعتبارشان افزونی بخشد ، بلکه آمده بود تا به علم خود و بی رغبتی به دنیا رسوایشان سازد . پس عالمان بنی اسرائیل شروع کردند به بدگویی از وی و تهمت زدن به آن حضرت. ))

شاگردان آن حضرت به نزدش آمدند و می گفتند : (آیا می دانی که علمای یهود چون این گفتار تو را می شنوند آزرده و اندوهناک می گردند؟) آن حضرت پاسخ می فرمود : (رهایشان کنید! ایشان کورانی هستند پیشوای کورانی دیگر! و چون کوری عصاکش کور دگر شود هر دو با هم در چاه سقوط خواهند نمود) (انجیل متی : اصحاح 15 : 15-14)

و اینگونه جبهه باطل در مواجهه با عیسی (ع) بسیار گسترده بود و شامل علمای بنی اسرائیل و یهودیان – که فریب عالمان بی عمل را خورده بودند – و حاکم ستمگر پیلاطس و سپاهش می شد.
چه بسا برخی متحیر می شدند (و حق هم داشتند) اگر در می یافتند که دشمنی و عداوت عالمان بی عمل یهود با عیسی (ع) بیشتر از دشمنی پیلاطس ستمگر با آن حضرت بود.
به همین دلیل عیسی (ع) در مقابل همگان شروع به بیان انحرافات عالمان بی عمل نمود.

(صفحات 55 و 56 کتاب فتنه ی گوساله – جلد اول ، نوشته سید احمدالحسن یمانی ع ، وصی و فرستاده امام مهدی ع و حضرت عیسی ع )

لینک دانلود این کتاب : http://www.mediafire.com/?ctxrwhza5ylazqx

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: