دعوت به مباهله سید احمدالحسن یمانی ع

سالها پیش سید احمدالحسن (ع) ایشان را دعوت به مناظره و حتی مباهله کرده است و بعد از گذشت چند سال و غیبت سید احمدالحسن (ع) ، آنها تقاضای مناظره دارند! مجموع کتب ایشان خود بسیاری از حقایق را آشکار می کند برای کسی که جویای حق است.

دانلود فایل دعوت به مباهله ایشان 

دانلود مجموع کتب ترجمه شده از ایشان (25 کتاب از حدود بیش از 40 کتاب) و انصار نزدیکشان

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: