شبهات قرآن حکمت الهی است و جز از طریق ائمه معصومین نمی توان از پیش خود فتوا داد


این که بعضی از امور که شرع آنها را نهی کرده قبح آنها مشخص است ، پس عقل به قبح و بد بودن آنها حکم می کند ، اما بسیاری از امور خوب و بدشان در ظاهر مشخحص نشده ، پس نیاز است که از حقایق این اشیاء برای شناخت خوب از بد آنها اطلاع پیدا کنیم.و حقایق اشیاء را کسی جز خالق آنها نمی داند ، و آن کس که خداوند می خواد اطلاع یابند ، غیر از این اموری وجود دارد که ما با ابزار عقل و به دلیل قبح ظاهری آنها در اثر التزام ما به قواعد اجتماعی خود ساخته و رسومات و دیگر امور با آنها مخالفیم و این امور را مردم از مهمترین نوامیس نزد خداوند بدانیم ولی ما اطلاعی از حقیقت آنها نداریم. و حرام است آنها را باطل نمایم . حق تعالی می فرماید :

– چه بسا چیزی را خوب نمی دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار می دهد (19 النساء
و نیز حق تعالی فرمودند :

– بر شما کارزار واجب شده است در حالی که برای شما ناگوار است و بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می دارید و آن برای شما بد است و خدا وی مداند و شما نمی دانید (216 بقره

در بعضی چیزها خوب و بد و ملایم و منافات وجود ، لکن یکی بر دیگری ارجح تر است . حق تعالی می فرماید :

– از تو درباره ی شراب و قمار می پرسند . بگو : در آن گناه بزرگی است و سودهایی در آن برای مردم هست ولی گناه آن بزرگتر از منفعتشان است) (219 بقره

اگر بگویم حسن و قبح دو مفهوم عقلی هستند و اگر بخواهیم این دو مفهوم را بر موجودات بیرون – مصداق دهیم – تطبیق دهیم کاری بس دشوار می باشد زیرا بعضی موجودات متشابه هستند

و حال این که در شبهات حکمت الهی است ، پس کسی که قرآن را نازل کرد توانایی این را دارد که همه ی آیات آنرا محکم – بامعنی واضح – بوجود آورد ، لکن خداوند متعال در قرآن آیات متشابهی قرار داد – بر جاهل آن متشابه است و بیشتر از یک وجه تفسیر و تاویل دارد – بنا به حکمت خداوند متعال . شاید خداوند دانا اجتیاج به معصومین (ص) را که تفسیر و تاویل متشابه را می داند قرار داده است

– رسول خدا (ص) فرمودند : امری که رشد آن مشخص شد از آن پیروی می شود و امری که نهی یا زیان آن مشخص شد از آن دوری کند و متشابهاتی که در حکمش به خدا و راخین در علم دانایان که آن را تفسیر کنند بر می گردد . (الحق المبین للفیض الکاشانی ص5

پس در این شبهات اشاره ای است به این که امت محتاج راسخین در علم است و آنها امامان (ع) بعد از پیامبر (ص) هستند و در زمان ما صاحب امر (ص) است ، و شاید آن کسی که در مورد شبهات فتوی می دهد ، این اصل مهم را نادیده گرفته و خود را بی نیاز از معصومین (ع)بداند ، و هنگامی که فتوی می دهد او به این موضوع اشاره می کند که مستغنی است و نیازی به معصوم ندارد.و عملا می گوید که هیچ احتیاجی به تو نداریم و به فضل قواعد عقلی توانستیم در مورد هر مساله فتوی دهیم ، و دیگر در هیچ مسئله توقفی نداریم ، و دیگر شبهه ای برای ما وجود ندارد ، و با توجه به این که تو را از دست دادیم اما امروزه به هیچ سختی و مشکلی در تحصیل حکم شرعی برخورد نکرده ایم

این بحث به طور کامل و بیشتر از این در کتاب توضیح داده شده که توصیه می کنم ادامه اش را حتما مطالعه فرمائید

(صفحات 28 و 29 کتاب فتنه گوساله – جلد دوم ، نوشته سید احمدالحسن ع ، وصی و فرستاده امام مهدی ع و حضرت عیسی ع)

دانلود این کتاب با حجم 1 مگابایت از این لینک 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: