راه و روش و چگونگي شناخت يماني


1- سؤال اينجاست كه براي شناخت يماني موعود و تشخيص يماني واقعي بودن او درحين ظهور چه معيار و ملاك و راهي هست؟

وقتي يماني موعود ظهور كرد از كجا بدانيم كه واقعاً اين شخص همان يماني موعود است؟ و گمراه نشويم و در نتيجه با رد كردن و يا در اثر مخالفت با او هلاك نشويم٠

براستي يماني را و ديگر علائم از جمله سفياني و خراساني را چگونه بشناسيم؟

-ايا ميدانيم كه اگر اين علائم را نشناسيم، امام زمانمان را هم در حين ظهور نخواهيم شناخت؟
ايا براي شناخت اينها معجزاتي در كار خواهد بود؟
ايا در احاديث بما گفته اند يماني و يا خراساني با معجزات خواهد امد؟

و ايا ما بايد از انها معجزه بخواهيم؟ يا راه ديگري براي شناخت انها وجود دارد؟٠

البته اگر معجزه نشان مي دادند و يا اگر مشخصات DNAي يماني در احاديث به ما داده ميشد كارمان اسان ميشد، و از ان طريق مطمئن مي شديم، اما هيهات!٠

امتحانات و ازمايشات سختي در كار است، ازمايشات سخت و شديدي كه ” لاينجو منها الا الثابت علي شدتها” و در حديثي مگر انهائي كه از ازل از انها بيعت گرفته شده!٠

– وقتي ظهور خود حضرت امام زمان عجل الله فرجه الشريف در احاديث اينطور توصيف شده : “ يظهر في شبهه” و يا ” خروجه كخروج رسول الله” مثل رسول خدا ساده و غير قابل باور و در بين شك و شبههء اطرافيان، ظهور ميكند!

در ميان شك و شبهه كه ايا راست ميگويد يا مدعي دروغه يا ديوانه شده؟ ايا اين همان مهدي موعود و امام زمان است يا يك مدعي دروغين؟
– و من اعظم البليه ان لا يعرفونه،
– يظهرشاباً
– يسيل شعره علي منكبيه،
– اشبه الناس بعيسي ابن مريم.

– شك و شبهه بقري قوي خواهد بود كه ” يخرج من هذا الامر من كان يري نفسه من اهله ! كسي كه خود را اهل اين امر ميدانست! منتظر بود ! خود را فدائي اقا مي دانست! در اثر شك و شبهه و قلابي و مدعي دروغين دانستن او ، پشت به او كرده و از اين امر خارج خواهد شد! عده اي حتي عليه اش وارد جنگ و جهاد خواهند شد!٠

– وعن الإمام الصادق (ع) قال: (إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلةِ الناس اشد مما استقبله رسول الله (ص) …….وان قائمنا إذا قام أتى الناس كلهم يتأولون عليه كتاب الله، ويحتج عليه به ويقاتلونه عليه،….) بحار الأنوار ج52 ص363.
– مضمون حديث: انگاه كه قائم ما قيام كند بيايد به سوي مردم همه مردم با دلائل قران و حديث احتجاج و بحث خواهند كرد تا باطل و كذاب بودنش را ثابت كنند ، تا انجا كه با او وار جنگ خواهند شد!

– و درحديثي خطاب به شيعه فرمود: ستقاتلونه و يقاتلكم و يقتلكم. با او وارد جنگ خواهيد شد، و او با شما خواهد جنگيد و شما را خواهد كشت!

چرا اينچنين است؟

براي اينكه امتحان سخت است و براي ازمايش و تجربه! تا كساني كه واقعاً اهلش هستند، بمانند.

با اين حال، ايا منطقي است كه از يماني و خراساني انتظار اشكار بودن و معجزات داشته باشيم؟٠

اين سؤالات و اين انتظارات از انجا به سراغمان ميايد كه به حقيقت امر توجه نداريم، حقيقت امر ظهور، و علائم انرا نميدانيم و نميشناسيم!٠

اري نميدانيم و نميشناسيم! چرا كه هزاران حديث ظهور در گوشه و كنار كتابخانه ها نسياً منسيا افتاده، فراموش شده و خاك ميخورد٠

-چرا كه احاديث مربوط به خوردن و اشاميدن و تجارت و غسل و نكاح و حتي تيمم، براي ما شيعيان، مهمتراز احاديث مربوط به غيبت و ظهورشده است٠

-چرا كه امام زمانمان در بين ما شيعيان نيز غريب است، چنانچه سيدابن طاووس ره به پسرش گفته بود، كه پسرم، اگر شيعه به امام زمانش اندازه مرغ خانگي اش ارزش قائل بود امامش را ملاقات ميكرد!٠

-وقتي از كسي كه لباس دين در بر دارد ميشنوي كه، بر خلاف تمام احاديث ظهور و مضامين ان، اعلام ميكند، كه علائم مهم نيست! ظهور با معجزات اشكار انجام ميشود و همه مي فهميم! اخرالزمان هم اصلاً معلوم نيست كي باشه! هزار سال است كه ميگويند اخرالزمان است!

و اين نشان ميدهد كه اطلاعاتش از احاديث اخرالزمان در حد صفر است- وقتي از فردي روحاني اين كلام را ميشنويم ديگر از مردم عادي چه انتظاري هست؟٠

-اينها همه در اثر دوري و عدم اشنائي با احاديث مربوط به ظهور است و لا غير!

-وگرنه شناخت علائم بزرگي مثل يماني براي كسي كه با احاديث ظهور اشنا باشد امر زياد صعبي نيست، يعرفه الذين كانو يروون احاديثنا!٠

-يماني يك دعوت كننده مستقل نيست كه بخواهد مثل يك پيامبر، به دين و كتاب و شريعت جديد دعوت كند! تا از او معجزات بخواهيم!٠
او بعد از اشكار شدن دهها و صدها علامت ميايد! و مارا به امادگي براي ظهور صاحبمان دعوت ميكند٠
– و همانطور كه گفته شد، اشكار شدن علائم قبل از يماني كه حدود ده علامت بزرگ و به نوبه خود عظيم است، خود دلائل بزرگي خواهد بود بر صدق مدعي يماني بودن و عدم ظهور و اشكار شدن ان علائم هم كافي است براي اثبات كذب بو دن ان ادعا.( اين عائم را در نوشته جدا گانه اي مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.

-اگر اشنائي با پازل داشته باشيم. دهها و صدها علائم ظهور مثل يك پازل ميماند كه قطعاتش مكمل هم هستند٠

-يماني قطعه اي مهم و مشخص و بزرگ از پازل علائم ظهور است،

– يماني نشانه اي از نشانه هاست! يماني اماده كننده مقدمات ظهور صاحب ما و صاحب العصر و الزمان است: يدعو الي صاحبكم!٠
درست بودن اين قطعه از پازل را قطعات قبل و بعد و اطرافش مشخص و اشكار ميكنند، نه معجزه!٠

-اما قطعه درست پازل را كسي ميشناسد كه در حال درست كردن پازل باشد، -كسي كه حتي قطعات را ندارد و يا نصف قطعات را اشفته ريخته توي كيسه اي دارد، ( در اينجا دانستن و خواندن تمامي احاديث ظهور و چيندمان درست انها كنار هم) يك قطعه را( و در اينجا يماني را) از كجا و چگونه مي تواند تشخيص دهد كه كجاي پازل است يا قطعه صحيح است يانه؟
– يماني را كسي ميتواند بشناسد كه علائم ظهور و امدن محبوب و معشوقش را بشناسد، اخبار و احاديث ظهور را بشناسد و رابطه احاديث را باهم كشف كرده باشد و مثل يك عاشق امدن و اشكار شدن علائم معشوقش را رصد كند و در نتيجه علائم قبل و بعد از يماني را كه از علائم مهم و حتميه ظهور است بشناسد٠

2- حالت حيرت و گيجي مردم و شدت فتنه ها قبل از ظهور:.

در غيبت نعماني، در اخر باب ١٠ فصلي دارد به اسم ” …حال الحيرة التي تكون للناس…” كه به پراكندگي شيعه و بي اشراف و بي تكيه گاه شدنشان و حيران و سرگردان شدنشان در ان دوران( كه الان بايد بگوئيم در اين دوران) اشاره ميكند، كه در اثر متروك شدن احاديث ظهور ، كسي هم نيست كه با توجه به احاديث مردم را جمع و جور و راهنمائي كند،
امير المؤمنين به ان دوران سختِ حيرت اينچنين اشاره ميفرمايد: كاَنّي بكم تجولون جولان الابل تبتغون مرعي و لا تجدونها يا معشر الشيعه ، يعني كانّه ميبينم شما را اي شيعيان كه در ان دوران مثل شتران- گمگشته و حيران – دنبال چراگاه ميگرديد و نمي يابيد. حديث سوم همان فصل نعماني٠

-اما چه كساني علائم را شناخته و از حيرت و سرگرداني نجات مييابند؟ و از جمله يماني را و نزديك بودن ظهور را به موقع و در وقتش ميشناسند؟٠

– باز در غيبت نعماني حديث بسيار جالبي هست كه در اين مورد بسيار روشنگر است، و جواب اين سؤال را ميدهد، در ان حديث امام صادق عليه السلام به صيحه و گيج شدن مردم توسط شيطان اشاره ميفرمايد، و شنونده دقيقاً همين سؤال را از امام صادق عليه السلام ميپرسد، كه پس انموقع چه كسي حقيقت امر را ميشناسد؟ و امام جواب مي فرمايد:
– يعرفه الذين كانوا يروون احاديثنا! و يقولون انه يكون قبل ان يكون..!٠ نعماني باب١٤حديث ٢٨.
يعني صيحه را- و طبعا بقيه علائم ظهور و خود ظهور را- كساني خواهند شناخت و حتي پيشاپيش نزديك شدن وقوع انهارا اعلام و پيش بيني خواهند كرد كه احاديث مارا- مشخصاً در مورد ظهور- روايت كنند و با انها اشنا باشند!٠
– در انجيل نيز به همين امر اشاره شده است و از انطباقش با احاديث معلوم مي شود كه تحريف نشده و كلام خود حضرت مسيح علي نبينا و عليه السلام است:٠
– و جنگها و اخبار جنگها راخواهید شنید. زنهار مضطرب مشوید زیرا که وقوع این همه لازم است، لیکن انتها هنوز نیست. زیرا قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند نمود و قحطیها و وباها وزلزلهها در جایها پدید آید. اما همه اینها آغازدردهای زايمان است. … «پس از درخت انجیر مثلش را فراگیرید که چون شاخهاش نازک شده، برگها میآورد، می فهمید که تابستان نزدیک است. همچنین شما نیز چون این همه را بینید، بفهمید که نزدیک بلکه بر در است. (متی باب٢٤)٠

3-اما شرط ديگري وجود دارد كه حتي مهمتر از اشنائي با احاديث ميباشد!

– و ان شرط عبارت است از شرط قلب سليم و دل پاك، فطرت پاك، قلب خالي از غرور و تكبر و حب دنيا، چنين دلي و چنين كسي با كوچكترين اشاره ميشناسد و استقبال ميكند و چشمهايش پر از اشك ميشود :٠
– وَإِذا سَمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرَّسولِ تَرىٰ أَعيُنَهُم تَفيضُ مِنَ الدَّمعِ مِمّا عَرَفوا مِنَ الحَقِّ ۖ يَقولونَ رَبَّنا ءامَنّا فَاكتُبنا مَعَ الشّٰهِدين. مائده ٨٣.

– و ( مؤمنان اهل كتاب كه منتظر ظهور پيامبر اسلام بودند) هر زمان آیاتی را که بر پیامبر نازل شده بشنوند، چشمهای آنها را می‌بیني كه غرق اشک مي شود، بخاطر حقیقتی که دریافته‌اند؛ آنها می‌گویند: «پروردگارا! ایمان آوردیم؛ پس ما را با گواهان (و شاهدان حق، در زمره یاران او) بنویس، ( و ديگر دنبال معجزات عجيب و غريب هم براي اثبات نميگردند)
بلال ها و ابوذرها و سلمانها، از اين دست بودند

4- شرط ديگر، الوده نشدن به دنيا و حب دنيا، حب مال، حب جاه، حب نام، حب مقام، حب شهرت است، چرا كه همه اينها ويروسهائي هستند كه موقع ظهور عمل كرده و بصيرت را كور كرده و از كار مي اندازند، واقعاً چگونه ممكن است كسي كه تا خرخره توي لجنزار دنيا فرو رفته و يا گرفتار حب جاه و مقام و نام و شهرت خويش است، توفيق شناخت ظهور و شركت در لشگر امام زمان را داشته باشد؟ اگر به يك چنين كسي خبر ظهور يا نزديكي ظهور را بدهي، چون احساس خطر كرده و حس ميكند ارامش و موقعيت شغلي و زندگي ارامش در خطر است، ناخوداگاه خشمگين خواهد شد و عوض خوشحالي، از شدت خشم، ميخواهد با چماق كله خبر دهنده را هم بشكند، و شايد يكي از علل اينكه لشگر اقارا جوانها تشكيل مي دهند همين باشد كه جوانها هنوز انقدرها الوده نشده اند و فطرتشان سالمتر و پاكتر است٠

5- و بالاخره ظهور براي انها كه غرق در زندگي و دنياي خودشان هستند و غافل از ظهور و علائم و نشانه ها و احاديثش ميباشند، ناگهاني، غافل كننده و بغةً خواهد بود، در اين رابطه نيز انچه در انجيل امده، با احاديث ما همخواني دارد، و اين موضوع را به زيبائي بيان ميكند:
– و چنانکه در ایام نوح واقع شد، همانطوردر زمان پسر انسان نیز خواهد بود، که میخوردند و مینوشیدند و زن و شوهرمی گرفتند تا روزی که چون نوح داخل کشتی شد، طوفان آمده همه را هلاک ساخت. وهمچنانکه در ایام لوط شد که به خوردن وآشامیدن و خرید و فروش و زراعت و عمارت مشغول میبودند، تا روزی که چون لوط ازسدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان باریدو همه را هلاک ساخت. بر همین منوال خواهدبود در روزی که پسر انسان ظاهر شود. (لوقا باب١٧)٠

– «مراقب باشید و نگذارید دلهای شما با پرخوری و مستی و اندیشه‌های دنیوی تیره و تار شود، چون آن روز بزرگ ناگهان فرا می‌رسد. آن روز مانند دامی بر سر همهٔ آدمیان در سراسر دنیا خواهد افتاد. (لوقا ٢١)٠

-اما انها كه بيدار و هوشيارند و هميشه با ورع و تقوي در انتظار امدن و ظهور مولايشان هستند و علائم واحاديث ظهور را ميشناسند و دنبال مي كنند، براي انها ناگهاني نخواهد بود و همه حوادث را از جمله يماني و سفياني و نزديكي ظهور را از پيش دانسته و اعلام خواهند كرد و انها را باز خواهند شناخت٠
-يعرفه الذين كانوا يروون احاديثنا! و يقولون انه يكون قبل ان يكون٠

در انجيل هم به همين اماده و اگاه و بيدار بودن ، كه معني واقعي انتظار افضل الاعمال است، اشاره شده است:٠

-پس بیدار باشید زیرا نمی دانید که در چه وقت صاحبخانه میآید، در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبح. مبادا ناگهان آمده شما را خفته یابد. اما آنچه به شما میگویم، به همه میگویم: بیدار باشید!» (مرقس باب١٣)٠
بيدار باشيد و علائم را دنبال كنيد

پس از درخت انجیر مثلش را فراگیرید که چون شاخهاش نازک شده، برگها میآورد، می فهمید که تابستان نزدیک است. همچنین شما نیز چون این همه را بینید، بفهمید که -ظهور- نزدیک بلکه بر در است. (متی باب٢٤

-اري! يعرفه الذين كانوا يروون احاديثنا! و يقولون انه يكون قبل ان يكون٠

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: