مدار نیبیرو بر روی ده فرانکی سوئیسی

Nibiru new facts about swiss 10 franc nasa … New World Order

جان گورمن یکسال قبل پی به رازی شوک آور بر روی اسکناسهای ده فرانکی سوئیس برد. نظم نوین جهانی و مدار سیاره نیبیرو از سالها قبل بر روی 10 فرانکی سوئیس نقش بسته بود .بله ناسا هم عاملی برای برقراری نظم نوین جهانی است. بد نیست بدونید اغلب بانکهای سوئیس ، سالهاست که در اختیار سرمایه داران یهودی قرار دارد. باقی مطالب رو خود دوستان بهتر خبر دارند.
لطفا به اشتراک بزارید

http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/nibiru-on-the-swiss-franc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: