گنج هاى طالقان! دوازده هزار نفر در ايران، شعارشان ‘احمد احمد

487936_286887158106505_1068593917_n

رسول خدا فرمود:

گنجهاي خدا در طالقان ، دوازده هزار نفر در خراسان (ايران) اند، كه شعارشان ‘احمد احمد’ است!

و باز فرمود:

قومي در ايران خروج و انقلاب ميكنند، با پرچمهاي سياه (كه هنوز بعد از قرنها، عزاداران حسين اند!)….

و اينك چكيده ديگر احاديث خاندان نبوت ع در اينباره :

بعد از آن انقلاب حكومتي سر كار ميايد كه هميشه دچار جنگ و اختلاف و فتنه ها ميشود

با غرب اختلاف بزرگي پيدا ميكند

اما با وجود اين روز بروز قويتر شده و در رأس اخبار جهان قرار ميگيرد

اختلافشان با غرب منتهي به جنگي عظيم و ويرانگر ميشود كه از شام شروع ميشود، كه آغازگر جنگها و نبردهاي حق و باطل و نور و ظلمت در آخر الزمان است

در ادامهء حوادث آن انقلاب، از ميان اين قوم و اين انقلاب، دوازده هزار نفر جوان سربر مياورد، با ايمان قوي، چونان شيراني كه از جنگل بر آمده اند، و چونان پاره هاي پولاد، كه كوهها هم ياراي ايستادگي در مقابلشان را ندارند!

مردي از آل محمد آنها را رهبري ميكند

او همان قائمي از آل محمد است كه اميرمؤمنان فرمود: اذا قام القائم بخراسان… و قام منا قائم بجيلان

آري اين رجل و قائم از آل محمد، قيامشان را رهبري ميكند و اينان مقدمات ظهور مهدي موعود، قائم آل محمد، حجة ابن الحسن العسگري عج را فراهم ميكنند!

اينك كه نشانه هاي ظهور آشكار شده،
و همهء اين حوادث را با دو چشمان خود نظاره گريد!

آيا در گوشه و كنار كشور و اينجا و آنجاي ايران يا در فيس بوك و اينترنت، با جواناني روبرو نشده ايد كه ورد زبانشان، و موضوع گفتگوهايشان،، بطور خستگي ناپذير! صبح و شام، احمد(الحسن) احمد(الحسن) ميباشد؟؟؟ و شعارشان احمد.. احمد..

پس شك چرا؟ و معطل چي هستيد؟ علامتي روشنتر از اين ميخواهيد؟

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: