يماني كيست و از كجا خروج خواهد كرد؟

377589_404777126281099_190831214_n

بنابر آنچه از احاديث استفاده ميشود، علائم ظهور سالها قبل از ظهور آشكار خواهد شد

و امروز تقريباً همهء شيعه متفق القولند كه علائم آشكار شده و در دوران ظهور به سر ميبريم، البته با استثنائات بي اطلاع از احاديث ظهور و پرت از شرائط زمان كه منكر اين مسائل هستند و در دنياي حقير، ودر جهل و نا آگاهي خود غرقند كاري نداريم!

و حتي اكثر علما كه بيشتر غرق در فقه و اصول، و فروعات دين هستند، اين واقعيت را پذيرفته اند، مثلاً اقاي مكارم اعلام كردند كه در دوران ظهور صغري بسر ميبريم،

يا عالم متقي مرحوم آقاي بهجت اعلام كردند كه پير مردها هم ظهور را خواهند ديد:

http://www.youtube.com/watch?v=w2s2WEXQrBk&feature=youtube_gdata_player

يا آقاي حسن زاده آملي، در جواب اينكه آيا ظهور نزديك است؟ گفتند: اگر بگویم ظهور واقع شده چه می گویید؟!

http://u313.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=833%3A1390-08-02-18-46-55&catid=77%3A1389-04-03-20-24-30#comments

و امروزه اگر كسي با احاديث ظهور از يك طرف و حوادث شام از طرف ديگر اندك آشنائي داشته باشد، شك نخواهد كرد كه اوضاع كنوني شام مقدمات خروج سفياني مي باشد! چرا كه اين حوادث دقيقاً در احاديث پيشگوئي شده است!

امروزه حتي يهوديان و مسيحيان نيز معتقدند و احياناً با قاطعيت اعلام ميكنند كه بزودي مسيح و منجي مي آيد!
——–

يماني موعود پرچمدار هدايت و دعوت به لشگر صاحب زمان و از علائم حتميه:

طبق تصريح احاديث در مقابل سفياني، كه فرمانده جبههء شيطان ميباشد، يماني
خواهد آمد كه فرمانده جبههء حق بوده و پرچمش پرچم هدايت ميباشد و مردم را به سوي امام زمان و تشكيل لشگرش و آمادگي براي ظهور دعوت ميكند و در نتيجه بايد به او پيوست و هر كس از او سرپيچي كند، اهل آتش خواهد بود

از جمله در حديثي از امام باقر ع كه در كتاب غيبت نعماني آمده و كوراني انرا صحيح السند اعلام كرده آمده است كه فرمودند:

اذا خرج اليماني ‘فانــهـــــض’ اليــــــه!

فان رايته راية الهدي…

يدعوا الي صاحبكم

اهدي الرايات….

و لا يحل لمسلم ان يـلتـوي عليـــه!

و من فعل ذٰلك فهو من اهل النــــّار!!
—–

و اينك سالها است كه كسي آمده و ندا در داده و اعلام عمومي كرده كه : انا اليماني! من يماني موعودم كه امام زمان مرا به سوي شما فرستاده! و مي گويد كه در ارتباط مستقيم با امام زمان بوده، ايشان را مشاهده و ملاقات كرده و به دستور ايشان وارد صحنه شده و از همه دعوت ميكند كه جمع شوند براي تشكيل لشگر صاحب زمان!

اين امر، در توقيع مشهور سمري- نامه حضرت به سمري آخرين نائب خاصشان- نيز پيش بيني شده است،
طوري كه حضرت در طي آن نامه ميفرمايد كه بزودي غيبت كبري شروع ميشود، و در غيبت كبري نائب خاصي نخواهد بود، و هر كس هم مدعي ملاقات و مشاهده مرا كند مفتري و كذاب است، و اضافه مي فرمايند كه: حتي السفياني! يعني اين امر- عدم مشاهده و نداشتن نائب- تا زمان سفياني خواهد بود ( دقت شود، مي فرمايند تا سفياني و نه تا ظهور، و تا سفياني! نه تا خروج سفياني، كه بين اين دو فرق بسيار هست- يعني در دوره سفياني كسي مجدداً مثل سمري، حضرت را مشاهده و ملاقات خواهد كرد!

سفياني و خراساني و يماني در يك دوره خواهند بود، و آيا اين كس در آن دوره چه كسي ميتواند باشد مناسبتر از يماني، پرچمدار هدايت؟ و صاحب اهدي الرايات؟ تا دستورات لازم رامستقيماً از خود حضرت بگيرد، براي برافراشتن پرچم هدايت، بلكه هدايت يافته ترين پرچم؟ و تا با هدايت و راهنمائي مستقيم خود حضرت، مردم و حقجويان را جمع كرده و هدايت كرده و لشگر حضرت را تشكيل دهد؟

آري براي آشنايان با احاديث اهل بيت ع شكي نمانده كه امروز دوره سفياني است، و اينك يماني آمده و پرچم هدايتش در اهتزاز است! و در شهرها و كشورهاي مختلف، حقجويان در حال پيوستن به او!

و براي قبول و اثبات حقانيتش نيز شرائط موجود جهاني، و آشكار شدن تمام مقدمات سفياني، كفايت ميكند، كه فرمودند: كفي لكم السفياني علامتاً! اما با اين وجود دهها و صدها دليل و حجت قوي نيز براي اثبات حقانيتش موجود ميباشد!

و جا دارد منتظران آگاه از خود بپرسند كه اينك كه همهء علائم ظاهر شده! و سفياني در حال خروج است! پس كو يماني پرچمدار هدايت؟ كه بناست مردم را دعوت كند و هزاران نفر استثنائي و پاكباخته را جمع كرده با سفياني در يك روز خروج كند و با او بجنگد؟؟؟

اما شيطان در اين ميان بيكار ننشسته و سخت فعال است و عواملش را برانگيخته و وارد ميدان كرده و به شدت شبهه افكني ميكند و شايعه پراكني! تا مردم را گيج كرده و مانع شناختن پرچم هدايت توسط آنها شود! و تا عده بيشتري را به دشمني با يماني كشانده و آنها را اهل آتش كند! و بدينوسيله به هدفش برسد!

– عده اي در اثر اين شايعات و شبهات گيج شده اند كه پس چرا علما و مراجع او را تأييد نكرده و با او همراهي نميكنند؟

– اما به اينها بايد گفت، مگر بنا بود علما او را تأييد كنند؟ اگر اينطور بود كه لشگر او كه بناست در حين ظهور به امام زمان بپيوندد، ميليونها نفر ميشد و نه ده، دوازده هزار نفر!

آيا كسي شك دارد كه مثلاً اگر اقاي سيستاني فتوي دهد كه فلاني يماني است و به او بپيونديد، فقط در عراق ميليونها نفر به او مي پيوندند؟ و مگر در عراق هر سال روز اربعين، با وجود ريسك و خطر بمبگزاريها و حملات تروريستي وهابيها، چهارده ميليون نفر پياده به كربلا نميروند؟ آيا اگر اينها از طريق مراجع خبر دار شوند وقت ظهور است و يماني آمده و به او پيوستن طبق دستور امام باقر ع واجب! در پيوستن به او لحظه اي درنگ خواهند كرد؟ پس چرا فرمودند لشگر او و در نتيجه لشگر امام زمان حداقل ده و حداكثر پانزده هزار نفرند؟ همه احاديث را ببينيد! عددي بيش از اين پيدا نخواهيد كرد! آيا معني بديهي اين امر براي هر عاقلي اين نيست كه مراجع و علما و بزرگان در دوره ظهور، متأسفانه با ظهور همراهي نخواهند كرد؟ و آيا دهها حديث صريحاً وضعيت اسفبار علما و فقها را در آن دوران اعلام نكردند؟
——
عده اي ديگر سرگيجه گرفته اند كه بنا است يماني از يمن بيايد، پس چرا او از عراق مي آيد؟ و در نتيجه آقاي كوراني و امثال ايشان، فانوس بدست در يمن دنبال يماني ميگردند!

– شبهه اي كه زمان ظهور حضرت مسيح نيز به وسيله آن خيليها را به جنگ مسيح فرستاد و جهنمي كرد! كه بنا بود مسيح از بيت اللحم بيايد عيسي كه از ناصريه ميايد و ناصري!
——–
اما آيا واقعاً يماني موعود از يمن خروج خواهد كرد؟

حقيقت امر اين است كه منشأ اين شبهه چند حديث و روايت ميباشد، چرا كه در چندين حديث سخن از خروج يماني از يمن رفته است و حتي از صنعا نام برده شده و اينكه از فرزندان زيد خواهد بود، و در نتيجه اكثراً معتقد شدند كه يماني از يمن خروج خواهد كرد، چنانچه نگارنده نيز ابتدا بر اين نظر و اعتقاد بود.

از جمله به مضمون بعضي از اين احاديث ذيلاً اشاره ميكنيم:

١- قبل از سفياني مصري و يماني خروج ميكند
٢- قبل از سفياني در هم شكننده دو چشم او از صنعا خروج ميكند
٣- خروج مردي از فرزندان زيد از يمن
٤- منصور يماني از صنعا خروج مي كند با پرچمها زرد و با سفياني ميجنگد اما شكست ميخورد
٥- ميتواند خروج يماني از يمن باشد( قد يكون خروجه من يمن)

اين بود مضمون تعدادي از احاديث كه هر فردي را در وهله اول به اين نتيجه ميرساند كه خروج يماني حتماً بايد از يمن باشد، بويژه وقتي ميبينيم در احاديث مربوط به يماني موعود نيز جاي خاصي را ذكر نكرده اند
—–
اما حقيقت اين است كه اگر از نگاه ابتدائي اندكي فراتر رويم و به مضمون اين احاديث دقت كنيم خواهيم ديد كه هيچيك از آنها ربطي به يماني موعود ندارد، از جمله:

١- حديث اول تصريح ميكند كه اين خروج قبل از خروج سفياني خواهد بود! در صورتي كه همه ميدانند يماني موعود با سفياني و خراساني باهم و در يكسال و يكماه و يكروز خروج خواهند كرد و نه قبل از آن، لذا اقاي كوراني هم متوجه اين امر شده و در كتابهاي عصر ظهور و معجم موضوعي امام مهدي ع گفته اين يماني اول است و غير از يماني موعود ميباشد

٢- در حديث دوم هيچ صحبتي از يماني نيست، بلكه ميگويد قبل از سفياني در هم شكننده دو چشم او از صنعا خروج خواهد كرد، كه اولاً اين هم ، زمانش مثل حديث اول قبل از سفياني است و ثانياً همانطور كه گفته شد، اسمي از يماني در آن نيست، پس در نتيجه منظور حديث نميتواند يماني موعود باشد

٣- حديث سوم ميگويد مردي از فرزندان زيد از يمن خروج ميكند، و چون ميگويد از يمن خروج ميكند، خيلي ها تصور ميكنند كه پس احتمالاً اين مرد همان يماني موعود است، در صورتي كه اولاً سخني از يماني نيست بلكه گفته ميشود مردي از اولاد زيد، ثانياً اولاد زيد الان در يمن زيدي مذهب اند و حتي امام باقر ع را قبول ندارند چه رسد به امام زمان عج، و در نتيجه نميتوانند اهدي الرايات باشند و صاحب پرچم هدايت!
٤- حديث چهارم صريحاً ميگويد منصور يماني از صنعا خروج ميكند، اما اولاً صريحاً ميگويد اعمالي شبيه به اعمال جاهليت دارد پس نميتواند صاحب پرچم هدايت و اهدي الرايات باشد، ثانياً ميگويد سفياني او را شكست ميدهد! در حالي كه يماني موعود سفياني را شكست ميدهد و نه بر عكس! پس اينجا هم قطعاً منظور نظر حديث، يماني موعود نميباشد
٥- در حديث پنجم ميگويد يماني ميتوند از يمن باشد! اما بعداً اضافه ميكند كه او پيروز ميشود و سي سال حكومت ميكند! بعد حكومت را به پسرش ميسپارد و چهل سال در مكه منتظر ميماند و قبل از ظهور ميميرد! در نتيجه خروجش هفتاد سال قبل از ظهور اتفاق مي افتد و نه شش ماه ! و بنابر اين اينجا هم نميتواند منظور يماني موعود باشد

نتيجه گيري از اين احاديث:

انچه كه از مجموع اين احاديث نتيجه ميگيريم اين است كه يك يماني از يمن خروج خواهد كرد، اما چنانچه ديديم بعضي از مشخصات اين يماني در تضاد با يماني موعود ميباشد از جمله اعمال جاهلي و خروج قبل از سفياني.
پس ميتوان نتيجه گرفت كه قبل از خروج سفياني و يماني موعود، قيام و خروج و انقلابي در يمن و همينطور مصر پيش بيني شده كه اين خروج و انقلاب در يمن از صنعا شروع خواهد شد و اولاد زيد و زيديه هم در آن شركت خواهند كرد و دو چشم سفياني را هم در هم خواهند شكست

كه در انقلاب اخير يمن همهء اين مشخصات جمع بوده و مشاهده مي شود، و به نظر ميايد در اين احاديث، اين انقلابها در يمن و مصر، پيشگوئي شده باشد، چرا كه همزمان با انقلاب مصر بود، صنعا مركزش بود، شيعيان زيديه در آن شركت داشتند، قبل از خروج سفياني اتفاق افتاده و بالاخره حكومت علي عبدالله صالح را كه چشم غرب و سفياني در يمن بود در هم شكستند!
——
اما سؤال باقي ميكاند كه پس بالاخره يماني موعود از كجا خروج خواهد كرد؟

اين امر را در نوشته بعدي پي ميگيريم

Advertisements

6 thoughts on “يماني كيست و از كجا خروج خواهد كرد؟

Add yours

 1. شما در حال فریب مردم هستید. احادیث به صراحت گفته اند یمانی از یمن می آید، حرفی که شما در مورد اینکه تهامه یمن است و اینها می زنید هم یک مغالطه بیشتر نیست. در کل برای منی که در یمن زندگی می کنم چون مردم بقیه جهان نیست که هر کسی ادعا کند باور کنم شما اصلا نمی دانید همدانیان و خولانیان که در حدیث پیامبر به عنوان اطرافیان یمانی آمده اند کیستند. اصلا نمی دانید همدان کجاست کوهستان خولان کجاست آن روستای کرعه چیست. متاسفانه راه خودتان را گم کرده اید و یک جاهل شما رو فریفته است. آن هم کسی که در اسمش یک حرف غیر عربی گ هست. متاسفم برایتان

  1. عرض سلام و احترام
   ممنونم بایت اتهامات شما

   فرق است میان یمانی باطل از یمن با پرچم های زرد و یمانی ای که از عراق ظهور و از خراسان خروج خواهد کرد

   برادرم گاهی شاید به تحقیق بیشتری نیاز است، پس تکلیف قانون معرفت حجت و سلاح (علم) ایشان چه خواهد شد؟! با همین فرضیه به این سادگی می تواند مسئله به این مهمی را رد کرد؟! اصلا از خود پرسیده اید که چطور می خواهید حجت زمان و یمانی را خواهید شناخت؟! امتحان و غربال نزدیک است برادر بیشتر بخوانید و بیاندیشید

   ان شا الله همگی از هدایت شدگان باشیم
   در پناه حق

 2. shoma be tore koli harfaie aghaye kurani o talash ha ishuno rad mikonid o tahghighate elmi ishun ke ba manabe shoma ieksane ro ghabul nadarid? mage manabe ieksan nist? aia in manabe enghadr guia nist ke inghadr ekhtelaf nazarat fahesh abshe?

  1. سلام عرض شد

   جناب کورانی خود بسیاری از احادیث ظهور را جمع آوری و ناطق خوبی هستند اما در عمل به احادیث تا به کنون عمل نکرده اند
   کورانی ملاک شناخت حقیقت امام عصر عج نیست برادر
   برای معصوم از امام معصوم ع می بایست پرسید نه از غیر معصوم

   برای تحقیق بیشتر به علوم سید ع در سایت زیر رجوع بفرمائید :
   http://almahdyoon.co/

   یا الله

 3. دوست عزیز آشنا با حدیث
  میشه لطفا بفرمایید سفیانی مذکور در روایات که شما می فرمایید الان عصر ایشونه دقیقا کیه؟
  البته می دونین که سفیانی با مشخصاتی که در احادیث ذکر شده باید رویت بشه و اینکه بگیم سفیانی همین سلفیهای سوریه و … هستن قابل قبول نیست چرا که پیش از این و در دوره های مختلف حیواناتی مثل اینها و به نام اسلام زیاد بودن
  خوب بفرمایید سفیانی دقیقا کیه؟
  اسم و نسبش رو بفرمایید و اینکه در کجاست تا ما هم با پیدا کردن ایشون به امام شما ایمان بیاریم

  1. عرض سلام و احترام

   سوال من درباره سوال اول شما اینجاست که آیا ما بعنوان شیعه ائمه ع موظف به شناختن سفیانی مذکور هستیم یا بر ماست که بدنبال یمانی صاحب پرچم صاحب الزمان ع باشیم؟!
   ثانیا بزرگوار سفیانی مصداق به شخص خاص نیست بلکه درست به مانند دجال مصداق یه طرز فکر بخصوص می باشد و سفیانی ای واضح تر از داعش و شیطان بزرگ آمریکا و متحدینش سراغ دارید؟

   شرط ایمان به امام ع تحقیق از احادیث اثمه ع (قانون شناخت حجت) و پرسش از خدای متعال می باشد نه صرفا شناخت شخصیت سفیانی
   برای دریافت اطلاعات دقیق تر به سایت زیر مراجعه فرمائید

   http://almahdyoon.co/

   در پناه خداوند بزرگ باشید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: