یمانی آل محمد، امام احمد الحسن (ع) فرمود: برای يکبار هم که شده با خود منصف باشيد و اين سؤال را از خود بپرسيد: آيا قبل از اينكه از علماى آخر زمان درباره وصى امام مهدى (ع) سؤال کنيد ، از رسول خدا (ص) و ائمه (ع) درباره علماى آخر الزمان سؤال کرده ايد؟ آيا از قرآن درباره موضع گيری علماء پرسيده ايد که موضع تغيير ناپذير آنها در هنگام مبعوث شدن انبياء و اوصياء چيست ؟ آيا از آن قرآن کريم پرسيده ايد كه چه كسى آتش ابراهيم (ع) را شعله ور كرد؟ و چه كسى خواستار قتل عيسى (ع) شد؟ و چه کسانى با نوح و هود و صالح و شعيب و موسى و يونس و تمامى انبياء و اوصياء جنگيدند؟ اگر با خودتان منصف نباشيد و حالا به اين سؤال پاسخ ندهيد پس به زودی در آتش جهنم حتما با اين پاسخ جواب خواهيد داد : ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴾ پروردگارا ما از علما و بزرگان خود اطاعت كرديم پس آنها ما را گمراه ساختند … 67 سوره ی احزاب

 سوال 48 : در سوره یا سین آمده است ﴿وَجَاءَ منْ َأْقصَى الْمَدينَة رَجُلٌ يَسْعَى قَال يَا َقوِْم اتَِّبعُوا الْمُرْسَلينَ﴾(یس 20 )(و از قسمت دور شهر مردی شتابان امد و گفت ای مردم ! از آنان که از فرستاده شدگان تبعیت کنید ). آن مردی از قسمت دور شهر آمد که بود ؟

جواب سید احمد الحسن یمانی ع : مصداق نمونه و برتر این ایه حسین ع است

و ﴿َأرْسَْلنَا ِإَليْهمُ اثْنَيْن﴾(و دو تن را به سوی آنها فرستادیم ): محمد ص و وصی او علی ع

و عززنا بثالث (یس 14)(با سومی گرامی داشتیم ) : یعنی حسن ع

﴿وَجَاءَ منْ َأْقصَى الْمَدينَة رَجُلٌ يَسْعَى ﴾(یس 20 )(و از قسمت دور شهر مردی شتابان آمد) یعنی حسین ع که او را کشتند و قطعه قطعه نمودند و﴿َقال يَا َليْتَ َقوْمي يَعْلَمُون * ِبمَا َ غَفرَلي رَبِّي وَجَعََلِني منَ الْمُكْرَمينَ﴾(یس26-27).(او گفت ای کاش قوم من میدانستند * به آن مغفرتی که خدا نصیبم کرد و مرا از گرامیها قرار داد )

و طبیعتا، حبیب نجار نیز از مصادیق اولیه این آیه است ولی در باره حسین ع نازل شد و توجه اصلی آن به حسین ع است .

امام مهدی ، محمد ابن الحسن العسکری ع این خبر را به من داد (متشابهات 1- 4 ص 99)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: